Objavljen Poziv za „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula“

PODIJELI
27 / 09 / 2019

U sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula“. Radi se o Pozivu raspisanom za specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” s iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 20.375.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva, koja mogu biti do 85 posto sufinanciranja ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su sve jedinice lokalne samouprave na području urbanog područja Pula u čiji sastav ulaze gradovi Pula, Vodnjan, te općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, kao i poduzetničke potporne institucije u privatnom i javnom vlasništvu.

„Kroz ulaganja u poboljšanje i obnovu postojeće te izgradnju nove poslovne infrastrukture, uključujući opremanje, želi se poduzetnicima s urbanog područja pružiti jedan kvalitetan temelj koji će doprinijeti poslovnoj uspješnosti, inovativnosti i održivosti malih i srednjih poduzeća na području urbanog područja Pula“ istaknuo je čelnik ITU posredničkog tijela, ujedno i zamjenik gradonačelnika Robert Cvek.

Cilj ovog poziva je unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diversifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz:
  • Ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima;
  • Ulaganja u stvaranje nove poslovne poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima.
 • Razvoj poslovne poduzetničke infrastrukture – zone (NAPOMENA: aktivnost je prihvatljiva ako je prijavitelj jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave s područja Urbanog područja Pula)
 • Ulaganja u poslovnu infrastrukturu u svrhu razvoja osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, javne rasvjete, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju poduzetništva.
 • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja
 • Podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP;
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta i rezultata
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti vezanih uz promicanje horizontalnih načela

Ovaj se poziv financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a raspisan je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Svi detalji Poziva, kao i upute za prijavitelje, nalaze se na stranicama strukturnifondovi.hr. Poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 25. listopada  do 31. prosinca 2019. godine u 23:59 sati.