Socijalna i zdravstvena skrb

Zdravstveni program za građane

Program preventivne mamografije u 2009. godini

Program preventivne mamografije namijenjen je ženama iz Pule, a cilj mu je rano otkrivanje raka dojke i povećanje kvalitete života i dugovječnosti žena. Program obuhvaća žene od četrdeset godina (1969. godina rođenja), tj. populaciju žena koja nije predviđena u sklopu Županijskog plana, odnosno Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Epidemiološki podaci za Istarsku županiju pokazuju da godišnje obolijeva 120 žena. Usprkos napretku dijagnostike i liječenja, vodeći je uzrok smrti žena od 35 do 59 godina. Kada se rano dijagnosticira, mogućnost petogodišnjeg preživljavanja je 96%, a kod proširene bolesti tek 21%. Mamografija otkriva rak dojke od jedne do tri godine prije negoli ga žena može napipati, a otkriva i rak koji je premalen da bi se pronašao kliničkim pregledom.

Kontakt

Istarski domovi zdravlja
Pula, Flanatička 27
Tel.: 052/223-667
Faks: 052/223-692
Ravn.: mr. sc. Anđela Počekaj, dr. med.
Mob.: 098/254-724, tel.: 052/384-050

Patronažna služba
Vod.: Davorka Rakić
Mob.: 098/9914-564
E-pošta: ravnatelj@domzdravlja-pula.hr

Dodatna zdravstvena njega

Program dodatne zdravstvene njege namijenjen je korisnicima koji imaju narušeno zdravlje, nepokretnim i teško pokretnim korisnicima, kojima je HZZO djelomično odobrio postupke izvaninstitucionalnih oblika skrbi. Aktivnosti ustanove usmjerene su na pružanje zdravstvene njege korisnicima prema medicinskoj indikaciji kroz proces zdravstvene njege, fizikalne terapije i rehabilitacije u kući.

Kontakt

Zlatne ruke
Pula, Fojbon 5
Tel.: 052/ 505-884, 052/507-294
Vesna Plavšić 098/9391-651
Ravn.: Suzana Brajković
E-pošta: info@zlatneruke.hr
web: www.zlatneruke.hr