Socijalna i zdravstvena skrb

Zdravstvene ustanove

Grad Pula sufinancira programe zdravstvenih ustanova i to:

 • Zavod za javno zdravstvo Istarske Županije te,
 • Istarske Domove Zdravlja.

Istarski Domovi Zdravlja

Istarski domovi zdravlja
Flanatička 27,52100 Pula,
tel. 052/223-667,
fax. 052/223-692
ravn. Ante Ivančić, dr.med.

PATRONAŽNA SLUŽBA
vod. Davorka Rakić,
tel: 052/223-647
e-mail: patronaza.pula@idz.hr

Zavod za hitnu medicinu Istarske Županije

Zagrebačka 30, 52100 Pula,
tel. 052/216-820
fax. 052/385-327

Zahtjev za sve hitne intervencije na: 194
vod. Ksenija Družetić Božić, dr.med.spec.

e-mail: info@zhmiz.hr
web: www.zhmiz.hr

Osnivač Zavoda: Istarska županija.

Zavod provodi mjere hitne medicine na području Istarske županije; sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih djelatnika; planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području; planira i sudjeluje u izradi i provedbi projekata zdravstvene zaštite.

Hitna medicinska služba poziva se na broj 194 kada je izravno ugrožen život ili je teško narušeno zdravlje, kao npr:

 • naglo nastale poteškoće u disanju
 • gušenje stranim tijelom
 • zastoj rada srca i disanja
 • gubitak svijesti
 • iznenadna bol u prsnom košu
 • iznenadno ubrzanje, usporenje rada srca
 • grčevi (konvulzije)
 • otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica
 • ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, ubodi, prostrijeli)
 • neuobičajeno krvarenje
 • opekline
 • udar električne energije, groma
 • pothlađivanje, toplinski udar
 • utapanje
 • otrovanje lijekovima, narkoticima, kemikalijama
 • jaka alergijska reakcija
 • iznenadne promjene ponašanja koje dovode u opasnost bolesnika ili okolinu i druga stanja.

Medicinski dispečer mora dobiti osnovne podatke na temelju kojih može pravodobno uputiti tim hitne medicinske službe. Točna adresa/ mjesto događaja jedini je način da pomoć stigne tamo gdje se nalazi osoba/ osobe u potrebi. Smiren i razgovijetan govor preduvjet je brzog zaprimanja poziva.

U slučaju da život nije u opasnosti, npr. manje posjekotine, prehlada, kronična bol koja se ne mijenja – medicinsku skrb pruža liječnik opće/ obiteljske medicine. Kućne posjete ne obavlja hitna medicinska služba već su iste u djelokrugu liječnika opće/ obiteljske medicine.

Zavod za javno zdravstvo Istarske Županije

SLUŽBA ZA PREVENCIJU BOLESTI OVISNOSTI

Od 1. travnja 2004. godine, Služba za prevenciju ovisnosti formalno i organizacijski djeluje u sastavu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Služba provodi prevenciju, dijagnostiku, liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju mladih osoba sa rizikom, povremenih uzimatelja i ovisnika o psihoaktivnim drogama te članova njihovih obitelji.

Programi koji se provode u Službi jesu: motivacijski program, program smanjenja štete (individualni metadonski program sa supervizijom i zaštitni preventivni program – hepatitis, AIDS), Drug-free program (program «Život bez droge»), preventivni program i klub liječenih ovisnika
Stručni tim Službe čine: 7 djelatnika VSS (specijalisti epidemiolozi, psihijatri, liječnik opće medicine, psiholog i sociolog), te 2 osobe SSS.

Zavod za javno zdravstvo IŽ
Nazorova 23,52100 Pula,
tel.centrala 052/529-000,
fax. 052/222-151
Web: www.hzjz.hr
ravn. Aleksandar Stojanović, dr.med., 529-003
e-mail: zzjziz@zzjziz.hr

Služba za prevenciju ovisnosti
Sveti Mihovil 2
tel. 052/217-501 , 052/215-625
vod. Helena Mitrović, diplomirani psiholog, 098/463-458
e-mail: ovisnost@zzjziz.hr

Zlatne ruke
Pula, Fojbon 5
tel. 505-884, 507-294
Vesna Plavšić 098/9391-651
ravn.Suzana Brajković
MB: 01172395
e-mail: info@zlatneruke.hr
web: www.zlatneruke.hr

Opća bolnica Pula

Zagrebačka 30 ili Negrijeva 6
Web: www.obpula.hr
tel. 052/ 376-400
fax: 052/ 376-444
ravnatelj doc.dr.sc.Irena Hrstić, dr.med.
MB: 0714178
e-mail: obpula@obpula.hr