Socijalna i zdravstvena skrb

Primarna zdravstvena zaštita u gradu Puli

Hitna medicinska pomoć

Program hitne medicinske pomoći u Gradu Pula provodi zdravstvena ustanova Istarski Domovi zdravlja. Ustanova s HZZO ugovara osam timova HMP koji se financiraju sredstvima iz Proračuna RH. Grad Pula planira nastaviti sa sufinanciranjem jednog tima hitne medicinske pomoći (sveukupno devet timova HMP).
  • cca 8 000 pregleda građana od čega u ambulanti 6600 a na terenu 1400 pacijenta
  • 14.000 različitih postupaka - usluga
  • sanitetski prijevoz dijaliziranih pacijenata, po potrebi.

Sufinanciranjem jednog tima hitne pomoći omogućava se održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada tijekom turističke sezone. Ovim programom omogućava se da se svi oboljeli s nekim zdravstvenim problemom koji neposredno ugrožava život, a pojavljuje se iznenada i neočekivano, van radnog vremena izabranog obiteljskog liječnika, tijekom 24 sata, a time i danju, mogu dobiti kvalitetnu, brzu i stručnu pomoć u prostorima hitne medicinske pomoći Istarskih domova zdravlja ispostava Pula. Uz ove usluge pruža se i usluga brzog sanitetskog transporta u drugu ustanovu ukoliko je to potrebno.

Program prva pomoć - edukacija učenika OŠProgram ima za cilj senzibiliziranje javnosti i predstavnika različitih institucija za potrebu edukacije školske djece u navedenom području, a istodobno podići razinu znanja prve pomoći kod osnovnoškolaca u Gradu Puli. Ovim Programom biti će obuhvaćena populacija školske djece petog do osmog razreda osnovnih škola Veli Vrh, Tone Peruško, Šijana i Centar. Program će se provoditi kroz predavanja i praktične vježbe u trajanju četiri školska sata za svaku grupu polaznika. Stručni tim za provođenje programa čini troje liječnika predavača, te medicinske sestre i medicinski tehničari iz djelatnosti hitne medicinske pomoći.

Škola odvikavanja od pušenjaProgramom Škole odvikavanja od pušenja provodi se petnaestak godina u gradu Puli. Osnovni cilj škole je spriječiti početak pušenja održavanjem edukacija u vrtićima, školama, đačkim domovima, mjesnim odborima kako bi što veća populacija dobila potrebne informacije o štetnosti pušenja duhanskih proizvoda. Osobe koje su razvile naviku pušenja mogu se uz stručnu potporu uključiti u program odvikavanja i održavanja nepušenja. Škola se održava po već poznatom i svjetski priznatom programu u trajanju od pet dana, a nastavlja se u vidu suporta nakon tjedan dana, dva tjedna, mjesec, dva, tri, šest, devet mjeseci i godinu dana od početka škole. Stručni kadar čine četiri liječnice i medicinska sestra.

Škola zdrave i pravilne prehraneProgram je namijenjen polaznicima u dobi između 18 i 65 godina života koji imaju prekomjernu tjelesnu masu. Kroz program škole polaznici uče o principima pravilne prehrane, značaju redovite fizičke aktivnosti, posljedicama pretilosti. Korisnici programa se u prva tri mjeseca sastaju jedanput tjedno u trajanju od tri sata, a narednih devet mjeseci jedanput mjesečno u trajanju od jednog sata (suport). Predavanja i mjerenja provode tri više medicinske sestre.