Socijalna i zdravstvena skrb

Javno zdravstvene mjere

Projekt “Đir po Puli”

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt “Đir po Puli” bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedbom projekta predviđeno je uvođenje novog sustava planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu koja jedu obroke u predškolskim i školskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada.

Osim izrade zdravih jelovnika i predavanja o pravilnoj prehrani projekt promovira jednostavne fizičke aktivnosti poput treninga hodanja. Upravo s ciljem promocije fizičke aktivnosti kao prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva organizirat će se treninzi hodanja uz pratnju kineziologa – trenera iz Udruge kineziologa Pula.

Treninzi će se održavati uz prilagođene vježbe i edukaciju o važnosti fizičke aktivnosti u očuvanju zdravlja.

U sklopu projekta članovi Udruge kineziologa Pula obilježili su, pregledali i označili 12 pješačkih staza na različitim lokacijama u Puli. Staze su prigodno imenovane po nazivima dijelova grada i znamenitostima. Svaka staza opremljena je legendom koja, na brz, jednostavan i lako razumljiv način, prikazuje dužinu staze, težinu staze, vrijeme hodanja i njezin početak.

Informativne ploče postavljene na početak svake staze sadrže i QR code. Može ga očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Na taj način zainteresirani građani na svom pametnom telefonu mogu imati željene informacije o stazi kojom su odlučili hodati, ali o o ostalim ucrtanim stazama u Puli.

Ukupna vrijednost projekta je 498.485,70 kuna, a provodi se do ožujka 2022. godine.

Pješačke staze:

Tabela pješačkih staza
Tabele pjesacke staze Djir po Puli.jpg
Mapa svih staza


Pregledajte karte pješačkih staza pojedinačno:

 1. Arena
 2. Vidikovac
 3. Stoja
 4. Šijana
 5. Veruda
 6. Valmade
 7. Verudela
 8. Marina Veruda
 9. Portarata
 10. Pula
 11. Forum
 12. Lungo mare

Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08) gradovi su obvezni osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD-a) zbog zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, te sredstva za njihovo provođenje i stručni nadzor nad provođenjem mjera.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti: općim mjerama DDD-a, posebnim mjerama DDD-a, sigurnosnim mjerama DDD-a -protuepidemijskim i ostalim mjerama.
Posebne mjere DDD-a provode se na osnovi godišnjeg Programa mjera za gradsko područje.

Provedba preventivnog i obveznog preventivnog DDD-a kao posebne mjere

Obvezni DDD kao posebna mjera provodi se radi:

 • sprječavanja pojave zaraznih bolest
 • suzbijanja širenja zaraznih bolesti u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru
 • suzbijanja širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima, brodovima i sl.
 • suzbijanja širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane.

Obvezni DDD kao posebna mjera provodi se kao:

 1. Preventivni DDD kao posebna mjera koja se provodi radi:
  • uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti
  • uklanjanja šteta koje nastaju uništavanjem i onečišćenjem hrane te
  • kontaminacije stambenih i gospodarskih objekata pod sanitarnim nadzorom koje uzrokuju mikroorganizami, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci.
 2. Obvezni preventivni DDD kao posebna mjera koja se provodi radi:
  • suzbijanja širenja zaraznih bolesti u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru
  • suzbijanja širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima, brodovima i sl. te
  • suzbijanja širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane.

Dezinfekcija

Preventivna dezinfekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili kemijske mjere koje se provode u svim objektima javne namjene koji podliježu sanitarnom nadzoru. Preventivna dezinfekcija kao posebna mjera provodi se uvijek prije prve uporabe objekta javne namjene ili nakon dužeg nekorištenja, prije ponovne uporabe. Objekti javne namjene pod sanitarnim nadzorom u kojima je provedena obvezna preventivna dezinfekcija kao posebna mjera mogu se ponovno upotrebljavati nakon izdane potvrde o mikrobiološkoj čistoći koju izdaje ovlaštena ustanova.

Obvezna preventivna dezinfekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili kemijske mjere koje se provode na površinama, u prostorima ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u izvanrednim situacijama:

 • ako nastaju uvjeti ili se povećava rizik prenošenja zaraznih bolesti na osnovi epidemioloških indikacija
 • ako su u sanitarnom nadzoru određene nepravilnosti u održavanju površina, prostora ili objekata koje pogoduju razvoju mikroorganizama
 • tijekom elementarnih nepogoda
 • tijekom izljeva kanalizacije
 • tijekom masovnih skupova
 • tijekom prolijevanja ili rasapa infektivnog materijala
 • tijekom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl.

Dezinsekcija

Preventivna dezinsekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode radi:

 • sprječavanja zadržavanja i razmnožavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda)
 • smanjenja populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) te
 • održavanje populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) na biološki prihvatljivom minimumu radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta.

Obvezna preventivna dezinsekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere. Preventivna i obvezna preventivna dezinsekcija kao posebna mjera provodi se na površinama, u prostorima ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u izvanrednim situacijama:

 • ako postoji povećan rizik prenošenja zaraznih bolesti koje prenose štetni člankonošci (Arthropoda) temeljem epidemioloških indikacija
 • ako populacija štetnih člankonožaca (Arthropoda) prijeđe prag štetnosti
 • ako se odredi šteta na zalihama hrane nastala djelovanjem štetnih člankonožaca (Arthropoda)
 • ako su u sanitarnom nadzoru uočene nepravilnosti u održavanju objekata koje pogoduju razvoju štetnih člankonožaca (Arthropoda)
 • tijekom elementarnih nepogoda i
 • tijekom masovnih skupova, sportskih i ostalih manifestacija.

Deratizacija

Preventivna deratizacija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne i kemijske mjere koje se provode radi:

 • sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca
 • smanjenja populacije štetnih glodavaca i
 • održavanje populacije štetnih glodavaca na biološki prihvatljivom minimumu radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta u objektima, prostorima i na javnim površinama pod sanitarnim nadzorom.

Obvezna preventivna deratizacija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne i kemijske mjere koje se provode na površinama, u prostorima ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u izvanrednim situacijama:

 • ako postoji povećan rizik prenošenja zaraznih bolesti koje prenose štetni glodavci temeljem epidemioloških indikacija
 • ako populacija štetnih glodavaca prijeđe prag štetnosti
 • ako se odredi šteta na zalihama hrane nastala djelovanjem štetnih glodavaca
 • ako su u sanitarnom nadzoru uočene nepravilnosti u održavanju objekata koje pogoduju razvoju štetnih glodavaca
 • tijekom elementarnih nepogoda i
 • tijekom masovnih skupova, sportskih i ostalih manifestacija.

Mjere deratizacije uključuju praćenje uvjeta za razvitak štetnih glodavaca, bilježenje pojava štetnih glodavaca, izlaganje zatrovanih meka (rodenticidima), trajno praćenje stupnja infestacije te trajno poduzimanje svih ostalih mjera koje dovode do smanjenja broja glodavaca.
Mjere deratizacije provode se u dvije sustavne akcije. Proljetna akcija deratizacije provodi se tijekom ožujka, travnja i svibnja, a jesenska akcija deratizacije provodi se tijekom rujna, listopada i studenog. Između dviju akcija deratizacije izvoditelji su dužni obavljati suzbijanje štakora prema pozivima građana, nalogu mjerodavne sanitarne inspekcije i na dojavu epidemiološke službe mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo.

Stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD-a kao posebnih mjera provodi mjerodavni županijski zavod za javno zdravstvo. Ako preventivnu i obveznu preventivnu mjeru DDD-a kao posebnu mjeru provodi županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Izvoditelj mjera DDD-a u 2009. godini:

Zavod za javno zdravstvo IŽ
Pula, Nazorova 23,
Web: www.hzjz.hr
tel.centrala 529-000,
fax. 222-151
ravn. Ljubomira Radolović, dr.med.,
Tel:052/ 529-003
e-mail: zzjziz@zzjziz.hr

Služba za epidemiologiju
Voditelj: Nediljko Landeka
tel: 052/ 529-033
e-mail: ddd@zzjziz.hr