Programi zaštite starijih osoba

Udruga prijatelja starijih SENIOR

Cilj programskih aktivnosti udruge je poduzimanje aktivnosti za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, prvenstveno u djelatnosti zdravstvene i socijalne skrbi. Aktivnosti se provode u suradnji s ustanovama i udrugama sa sličnim sadržajem rada. Udruga ima sklopljen partnerski ugovor sa Domom za starije i nemoćne osobe "A. Štiglić" iz Pule. 

Konkretne aktivnosti i rad s korisnicima, bilo da se radi o štićenicima Doma ili starijim građanima, usmjerene su na održavanje likovnih (keramičkih) radionica, te radionica kreativnog pisanja u okviru kojih se starijim osobama strukturira slobodno vrijeme i omogućavaju druženja i kontakti. U programe radionica planira se uključivati i osobe sa oštećenjem vida i sluha.

KONTAKT:
Udruga Prijatelja Starijih Senior 
Adresa: Mažuranićeva 10
Poštanski broj: 52100
Grad: Pula

Udruga Klub 50+

Udruga Klub 50+ Veli Vrh provodi aktivnosti podizanja razine kvalitete života osoba starije dobi oba spola putem edukativnih radionica, zdravstveno-socijalnih i drugih edukacija, predavanja i savjetovanja, organiziranih pješačenja, planinarenja, izleta, rekreacije . 
Provedeni su tečajevi o korištenju informatičke opreme "Nona, otvori Internet!", "Da Vas nešto pitam?" zdravstveno-socijalno prosvjećivanje i edukacija, aktivnosti socijalizacije "A kamo ćemo...?" kroz pješaćenje, planinarenje, izlete, zabave i društvene večeri.

KONTAKT:
Klub 50+ Veli vrh
Pula, Zahtilina 3,
Tel. 052/ 535-529  095/902 37 67               
e-mail: ksenija.druzetic(at)klub50plus.hririna.schmidt(at)pu.t-com.hr
Web: www.klub50plus.hr

Sindikat umirovljenika Hrvatske

Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula - Program SUH-a ima za cilj da kroz razvoj i poticanje volonterskog rada poboljša kvalitetu života umirovljenika, na način da organizira provođenje različitih predavanja na temu poboljšanja zdravlja starijih osoba, edukacije osposobljavanja novih volonteru za njegu i pomoć u kući, te njihovo uključivanje u rad na pružanju njege i pomoći u kući, organizira rekreativne aktivnosti, druženje i izlete, posreduje u izradi povlaštenih voznih karata za gradski prijevoz za umirovljenike i starije osobe, te izdavanju iskaznica za korištenje popusta pri kupovini u trgovinama poduzeća „Puljanka“.

KONTAKT:
Sindikat umirovljenika Hrvatske 
Pula, Riva 2 
tel. 052/211-006,
fax. 052/212-177 
e-mail: suhpula(at)hi.t-com.hr

Art studio

Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio provodi keramičke radionice jedanput tjedno po dva sata u Domu za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" u kojima je sudjeluju korisnici Doma čime se utječe na povećanje kvalitete življenja starih i nemoćnih osoba i zadovoljstvo institucionalnim smještajem.

KONTAKT:
Art Studio
Šijanska cesta, Pula
Tel. 091 51 42469         
e-mail : info(at)artstudio-pula.hr

Društvo psihologa Istre-strategije starenja

Ponuđeni Projekt se sastoji iz dva dijela:

  1. Istraživanje usmjereno ka ispitivanju specifičnih strategija koje primjenjuju osobe starije životne dobi (stariji od 60 godina), pri suočavanju sa stresnim životnim događajima,
  2. Provođenje ciklusa radionica, predavanja i tribina namjenjenih starijim osobama u Puli, putem kojih će se kroz jednostavan i praktičan način pokazati kako kvalitetno starjeti. 

Dobiveni rezultati istraživanja predstavljati će temelj za izradu smjernica za programe namjenjene starijim osobama koji bi trebali doprinijeti kako na zadovoljavajući način prolaziti kroz starost, te izradu smjernica namjenjenih stručnjacima za unaprijeđenje kvalitete življenja starijih osoba.

Do sada su kroz projekt "Identifikacija potreba starijih osoba i percepcija starijih na području Istre" (na koji se nadovezao projekt "Strategije uspješnog starenja") izravno obuhvaćene 452 osobe starije životne dobi u svojstvu ispitanika, dok je kroz radionice u sklopu projekta "Strategije uspješnog starenja", prošlo oko 100 osoba starije životne dobi oba spola na području Istarske županije.

Gradska knjižnica Pula - Klub umirovljenika - dnevni centar, radionice i predavanja

Osnovni cilj ovog programa, koji će se odvijati u prostorima budućeg Kluba umirovljenika je omogućiti starijim osobama Grada Pule, a potencijalnih korisnika ima oko 15.000, druženje u prostoru namijenjenom organiziranju primjerenih društvenih, zabavnih, kulturnih i obrazovnih sadržaja. Umirovljenicima bi bilo omogućeno čitanje tiskovina, pohađanje kreativnih radionica, priprema kulturno - zabavnih programa, informatičko opismenjavanje i stecanje drugih vještina, informiranje o socijalnim i o pravima iz mirovinskog osiguranja, edukacije o zdravom i kvalitetnom starenju, samoorganiziranje za pružanje potpore drugim članovima zajednice i drugo. 

Navedeni program će prema namjeri provoditelja, doprinijeti aktivnijem i kvalitetnijem korištenju slobodnog vremena ove brojne skupine naših sugrađana, što doprinosi povećanju njihovog osjećaja uključenosti u društvo, samopoštovanja i solidarnosti.

Program će provoditi dva zaposlenika Gradske knjižnice i čitaonice i vanjski suradnici, a očekuje se uključivanje volontera i drugih građana svih uzrasta.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Čitaonica Kluba umirovljenika Pula otvorena je  u prosincu 2006.g. u bivšem prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Pula, u samom središtu grada. Umirovljenicima je omogućeno čitanje tiskovina, pohađanje kreativnih radionica, priprema kulturno - zabavnih programa, informatičko opismenjavanje i stecanje drugih vještina, informiranje o socijalnim i o pravima iz mirovinskog osiguranja, edukacije o zdravom i kvalitetnom starenju, samoorganiziranje za pružanje potpore drugim članovima zajednice i drugo. Navedeni programi doprinose aktivnijem i kvalitetnijem  korištenju slobodnog vremena ove brojne skupine naših sugrađana a u cilju njihove socijalne uključenosti u društvena zbivanja, što dužem  korištenju i očuvanju osobnih potencijala te  povećanju  osjećaj samopoštovanja.

KONTAKT:
Pula, Sv. Ivana 1a, www.gkc-pula.hr
tel. 300-400, fax. 300-403
predsj. Nela Načinović
MB:03203743
e-mail: nela.nacinovic@gkc-pula.HR

Dom za starije i nemoćne osobe “A. Štiglić”

ustanova koja skrbi o starijim osobama provodeći institucionalni smještaj i više vrsti vaninstitucionalne skrbi o starijim osobama.  Osigurava stacionarni smještaj za oko 170 osoba, te dnevni smještaj za 35 korisnika. Od vaninstitucionalnih oblika ustanova osigurava pripremu i dostavu obroka u kuću, pruža  usluge njege i pomoći, te organizira rad ortopedske posudionice. Prema sklopljenom ugovoru Grad sufinancira program rada Dnevnog centra za starije osobe, program  pružanja njege i pomoći u kući, pružanje dodatne zdravstvene zaštite za smještene korisnike te program alarmnog sustava "Halo, niste sami" za starija domaćinstva. 

KONTAKT:
Dom za starije i nemoćne osobe “A. Štiglić”  
Pula, Krležina 33, dom.alfredo.stiglic@pu.t-com.hr
tel. 392-464, 392-544
fax. 392-449, ravn. Vesna Grubišić Juhas
MB: 1599577
e-mail:  vesna.grubisic.juhas@pu.t-com.hr

Dom za psihički bolesne odrasle osobe “Vila Maria”

Smještava osobe starije životne dobi sa duševnim oboljenjima.  Financira se iz državnog proračuna, a iz  Proračuna Grada osiguravaju se dodatna sredstva za financiranje pojačane zdravstvene zaštite psihijatra i fizijatra.  U ustanovi su trenutno smještene 174 osobe, na dvije lokacije (u vila "Idoli" i u objektu u Gupčevoj ulici). Zbog neuvjetnosti postojećih smještajnih kapaciteta u tijeku je dovršetak izgradnje zamjenskog objekta  na lokaciji  u Boškarici.

KONTAKT:
“Vila Maria”  
Pula, Gupčeva 2 
tel. 389-024, faks. 215-007
ravn. Silva Vale
MB: 1599585
e-mail: vila.maria@pu.t-com.hr

Centra za pomoć i njegu

Centra za pomoć i njegu Pula je ustanova osnovana 2002.g.od strane fizičke osobe a s kojom je 01.06.2009.g. Grad sklopio  ugovor   o pripremi i dostavi obroka starim i nemoćnim osobama u Gradu Puli za 2009.g.  temeljem  kojeg  Ustanova vrši uslugu pripreme i dostave obroka u stan, za četrdesetak korisnika.

KONTAKT:
Centar za pomoć i njegu Pula
Pula, Valturska 61
tel. 830-243, 091/5555-925, 091/3304-004
ravn. Nevio Bačac-Husak
MB: 1638971
e-mail: nevio8@gmail.com

Kuća skrbi “Polikarp”

Kuća skrbi “Polikarp” je ustanova čiji je osnivač fizička osoba. Osigurava smještaj prognanika i izbjeglica te smještaj domicilnog stanovništva starije životne dobi.

KONTAKT:
Kuća skrbi "Polikarp  d.o.o.",
odnosno Dom za starije i nemoćne osobe 
"Sv.Polikarp"
Pula, Tomasinijeva 13
tel. 211-697, 098/367-505
ravn. Kliman Martin
MB: 3900703

Obiteljsko zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba "E'speranza"

Pula, Jelušićev prilaz 4
Tel./Mob.  O52/392-422,  098/421-160
Voditelj: Marino Ušić

Klub Umirovljenika "Uljanik" Pula 

Adresa: Dobrilina 2, 52100 Pula 
Poštanski broj: 52100
Grad: Pula

Udruga Hpt Umirovljenika Pula 

Registarski broj: 18000692
Adresa: Danteov trg 4
Poštanski broj: 52100
Grad: Pula

Udruga Umirovljenika Dp "Elektroistra" Pula 

Registarski broj: 18000657
Adresa: Vergerijeva 6
Poštanski broj: 52100
Grad: Pula 

Udruga Umirovljenika Unutarnjih Poslova Istre 

Registarski broj: 18000339
Adresa: trg republike 1
Poštanski broj: 52100
Grad: Pula

Nacionalna Udruga za Pružanje Pomoći u Socijalnim Pitanjima - Arena 

Registarski broj: 18001135
Adresa: škaljerova 7
Poštanski broj: 52100
Grad: Pula