Obitelj i osobe starije dobi

Programi zaštite obitelji

Sigurna kuća Istra

Udruga Sigurna kuća Istra pruža psihosocijalnu i pravnu podršku te sklonište ženama i djeci žrtavama obiteljskog nasilja u Istri. Udruga provodi aktivnosti smještaja u tri skloništa s kapacitetom 25 osoba, savjetovališni rad, pružanje psihosocijalne i pravne pomoći, hitni smještaj žena, surađuje s drugim institucijama i prima pozive na dežurnom telefonu. Usmjereni su na ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja i na provođenje drugih mjera radi njegovog suzbijanja. Psihosocijalnu pomoć Sigurna kuća provodi na način da se poduzimaju unaprijed utvrđeni postupci kada se osobe s problemom jave na dežurni telefon. Osiguran je hitni smještaj žena žrtvi nasilja u hotel te dogovorene suradnja s policijskim postajama i centrima za socijalnu skrb Istre.

KONTAKT:
Sigurna kuća Istra
Pula, Koparska 58
Tel.: 052/501-152
Faks: 052/500-148
Predsj.: Jadranka Černjul, 099/6779-076
MB: 2005824
E-pošta: sigurna.kuca.istra@inet.hr
Web stranica: http://www.sigurnakucaistra.hr/

Humanitarna udruga Oaza

Humanitarna udruga Oaza okuplja i koordinira rad udomiteljskih obitelji koje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb udomljuju djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Kontinuirano pružaju pomoć udomiteljskim obiteljima u zbrinjavanju djece. Rade na jačanju udomiteljstva i upoznavanju javnosti problematikom udomiteljstva i mogućnostima da se postane udomitelj. Udomiteljskim obiteljima uglavnom srodničkog tipa iz Pule omogućen je odlazak na susrete udomitelja Republike Hrvatske.

KONTAKT:
Humanitarna udruga Oaza
Rovinj, Učka 2a
Tel.: 052/830-243
Predsj.: Husak Bačac Eva
Mob.: 091/1830-234, 098/394-416
MB: 1521098
E-pošta: eva.oaza@inet.hr

Udruga udomitelja Istarske županije

Udruga udomitelja Istarske županije provodila je aktivnosti radi kvalitetnog udomljavanja djece i odraslih utvrđivanjem baze podataka o udomiteljima i štićenicima, nabavom sredstava za rad, edukacijom članova, informiranjem i povezivanjem udomitelja i šire zajednice, izravnom pomoći udomiteljima.

KONTAKT:
Udruga udomitelja IŽ
Pula, Uspon sv. Stjepana 3
Tel.: 052/212-224, 521-310
MB: 2223937
E-pošta: drasko.bartolic@pu.t-com.hr

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin okuplja osobe s posebnim potrebama, organizacije koje rade s odraslim osobama s invaliditetom, pripadnike marginaliziranih skupina, nezaposlene te ostale zainteresirane građane. Kreator je različitih projekata: organizira tečajeve krojenja, šivanja, tkanja, ručnog rada, informatičke radionice, radionicu suvenira "Rimski osmjesi".

KONTAKT:
Udruga Merlin
Pula, Lj. Gaja 3
Tel.: 052/387-515
Mob.: 091/7894-810
Web stranica: www.merlinpula.hr
E-pošta: udruga.merlin@inet.hr


Udruga SOS telefon

Udruga SOS telefon pruža pomoć, podršku i savjetovanje telefonom u rješavanju životnih teškoća, s osobitim naglaskom na obiteljske probleme, probleme starih i usamljenih i drugih specifičnih problema. U aktivnosti se uključuju volonteri koji redovito dežuraju i pružaju građanima potrebne usluge. Svoj rad predstavljaju u medijima.

KONTAKT:
SOS telefon
Pula, Stankovićeva 18
Tel.: 052/223-273
Predsj.: Ivanka Leto
MB: 03640027

Obiteljski centar IŽ

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je, uz sudjelovanje Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u svim pripremnim radnjama, 27.srpnja 2007. osnovalo Obiteljski centar IŽ. Za rad ustanove Grad je, na besplatno, desetogodišnje korištenje dodijelio prostor u Puli, na adresi Vidikovac 7, veličine oko 170 m2 za koji je osigurao i sredstva adaptacije. Ustanova je započela raditi u ljeto 2008. godine.
Zbog očuvanja mentalnog zdravlja obitelji te senzibilizacije javnosti za obiteljske vrijednosti ustanova provodi programe obiteljskog savjetovanja i logopedskog savjetovališta koje financijski podržava i Grad, organizatori su tečaja za trudnice, organiziraju stručna predavanja, održali su ciklus radionica za udomitelje.

KONTAKT:
Obiteljski centar IŽ
Pula, Vidikovac 7
Tel.: 052/391-425,
Faks: 052/391-302
Ravn.: Ines Puhar
MB: 2257211
E-pošta: obiteljski.centar.istarske.zupanije@pu.t-com.hr

Ostalo

Društvo Naša djeca

Kontakt:
Adresa:Pula, Radićeva 22
Tel.: 052/211-991, 098/9822-386, 099/6119-910
Predsj.: Nenad Seferagić
MB: 03204391
E-pošta: dnd@hi.htnet.hr

Udruga za osobni rast i razvoj Odiseja

Kontakt:
Pula, Nobileova 2
Tel.: 052/543-708, 052/210-143,
Faks: 052/543-713
Predsj.: Marina Valić- Ivančić
MB: 1982966
E-pošta: marina.valic-ivancic@pu.t-com.hr

Udruga Roda

Kontakt:
Zagreb, Čanićeva 14
Tel.: 01/6177-500,
Faks: 01/6177-510
Predsj.: Ivana Zanze
MB: 1586807
E-pošta: roda@roda.hr/ istra@roda.hr

Udruga roditelja Korak po korak

Kontakt:
Zagreb, Ilica 73
Tel./faks: 01/4855-578
Predsj.: Silvija Stanić
MB: 01251988
E-pošta: udruga_roditelja@korakpokorak.hr

Udruga ZUM - Udruga za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ljudi (Centar za mlade)

Kontakt:
Pula, Kandlerova 10
Tel./faks: 052/ 211-364
Mob.: 099/211-6552
Predsj.: Denis Sgagliardi
MB: 1565982
E-pošta: info@mladipula.org
Web stranica: www.zum.hr

Udruga obitelji osoba stradalih u prometu

Kontakt:
Pula, Štiglićeva 28
Mob.: 098/290-141
Predsj.: Teodora Beletić
MB: 2297965
E-pošta: udruga@stradaliuprometu.hr

Udruga Suncokret

Kontakt:
Pula, Gajeva 3
Tel./faks: 052/505-344
predsj. Milica Kesić Kiš
MB: 1835351
E-pošta: pula@suncokret.hr
Web stranica: http://www.udrugasuncokret.hr/