Odluka grada Pule o pravilnom držanju životinja

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama i objektima javne namjene, način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama.