Kućni ljubimci

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području grada Pule-Pola

Grad Pula-Pola sudjeluje u regionalnom projektu Kontrole i suzbijanja populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi koji se provodi na zapadnoj obali Istre.

Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč d.o.o.a sukladno planu vrši se:

  • Lociranje i mapiranje gnijezda (avio-snimke, snimke dronom, prijave od građana, poduzetnika i institucija)
  • Ispitivanje proširenosti populacije galeba klaukavca i monitoring (procjena kolonija i ukupni broj)
  • Postavljanje i sakupljanje lažnih jaja
  • Provođenje laboratorijskog ispitivanja i predlaganje mjera za zaštitu zdravlja građana iz područja bakteriologije, virusologije i parazitologije
  • Educiranje javnosti – predavanja, letci, radio emisija, radionice
  • Hvatanje i prstenovanje galebova i uzimanje uzoraka za laboratorijske analize (deponij i druga mjesta gdje je koncentracija galebova vrlo velika i to na način da se hvataju automatskim mrežama pod kontrolom tima hrvatskih ornitologa)
  • Izrada izvještaja o poduzetim mjerama

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe, (čiji krovovi mogu postati potencijalna mjesta za savijanje gnijezda galebova) da u proljetnim mjesecima obrate pažnju na potencijalna mjesta (posebno gdje se poznato iz ranijih godina) i prijave nadležnoj Veterinarskoj bolnici Poreč d.o.o. potencijalna gnijezda na objektima.

Prijave se mogu obaviti na dežurni telefon 091/5216783ili putem e-maila: info@veterina-porec.comi veterinarska.ambulanta-porec@inet.hr

Podsjećamo sve građane da kante za smeće i kontejnere uredno zatvaraju, i da ne ostavljaju otpad oko kanti. Posebno podsjećamo građane na području povijesne jezgre, da smeće iznose u vrećicama u za to propisano vrijeme, kako vrećice ne bi ostale preko noći na otvorenom.

U nastavku dostavljamo informativno-edukativne trojezične letke o galebovima s ciljem doprinosa smanjenju boravka i zadržavanja galebova na javnim urbanim površinama