Kućni ljubimci

Veterinarske ljekarne, lijekovi i ostali veterinarsko-medicinski proizvodi

ANT-COM d.o.o.
Adresa: Smareglina 6, 52100 Pula
Telefon: 052 / 217-282

VETERINAR d.o.o.
Adresa: Krševanova stancija 2, 52100 Pula
Telefon: 052 / 540-391

DDL Zagreb d.o.o.
Adresa: Stoja 14 A, 52 100 Pula

Veterinarska ljekarna Hajster d.o.o.
Adresa: Marjanijeva 3, 52100 Pula
Telefon:052/ 500-501
Zoo Hobby d.o.o.
Adresa: Rimske centuriacije 101, 52 100 Pula

PET NETWORK INTERNATIONAL d.o.o.
Adresa: Bože Gumpca 32, 52 210 Pula

Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.- ljekarna
Adresa: Trinajstićeva 1, 52100 Pula
Telefon: 052/ 541-590