Društveni centar Rojc

Radna grupa za koordinaciju "Rojc-a"

Koordinacija Centra je zajedničko tijelo Grada Pule kao vlasnika poslovne zgrade "Rojc" i okućnice te predstavnika udruga kao uporabovnika prostora.

Koordinaciju čine po tri predstavnika Grada Pule te po tri predstavnika udruga koje bira Vijeće Rojca.

Članovi Koordinacije

  1. Dušica Radojčić (Udruga Zelena Istra)
  2. Marko Grbac Knapić (Udruga Armazonex)
  3. Ozren Catela (UPAS)
  4. Valter Boljunčić (vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule)
  5. Vlado Đurišić (službenik u Upravnom odjelu društvene djelatnosti Grada Pule)
  6. Minja Savović (službenik u Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu Grada Pule)

Postavljeno je također novo ustrojstvo funkcioniranja zaštite objekta. Napravljen je niz radova tekućeg održavanja objekta i hitnih intervencija čime se podigla kvaliteta života "Rojca".

Osobito valja spomenuti investicijske radove postavljanja novog napajanja električnom energijom za cijeli Centar čime se znatno povećala sigurnost i ugradnju kontrolnih brojila za sve korisnike čime je udrugama omogućeno sudjelovanje u zajedničkim troškovima zgrade putem utrošene električne energije.
Ostvareni su kontakti s Istarskom Županijom zbog korištenja predpristupnih fondova E.U.

Kroz objekt dnevno prođe između 400 i 650 članova udruga i posjetitelja. Taj se broj vikendom udvostručuje pa tako mjesečno u Rojcu boravi oko 15.000 ljudi, a u vrijeme održavanja koncerata i programa pojedinih udruga u samo nekoliko dana broj sudionika i posjetitelja premašuje 10.000.Za funkcioniranje ovog sustava u Proračunu Grada Pule za 2009. godinu osigurano je 1.750.000,00 kuna zajedno sa investicijama.

Kontakt osoba:

Moris Žiković
tel: 052/ 371 911
e-mail: moris.zikovic@pula.hr