Društveni centar Rojc

Kratka povijest zgrade

rojc111_01.JPG

Od 1870. godine na mjestu današnjeg Rojca djelovala je Marinen Schule, odnosno Pomorska škola, koja od 1899. godine zauzima oko 6000 četvornih metara. Nakon 1918. godine, odnosno pada Austro-Ugarske Monarhije, prostor današnje Hrvatske trebao je biti pripojen ili Kraljevini Jugoslaviji ili Italiji. Nakon tog kriznog i neodlučnog razdoblja, definitivno je donesena odluka o pripojenju Pule i Istre Italiji, koja na prostoru današnjeg Rojca osniva školu za pitomce.
Nakon kapitulacije, 1945. godine, Italija napušta prostore današnje Istre i Pule, a Rojc postaje “partizanska mašinska škola“ i kasarna.
Godine 1976. škola prestaje djelovati, a Rojcu preostaje samo funkcija kasarne.
Tako je bilo do prosinca 1991. godine, kada gradska uprava nakon iscrpnih pregovora, sklapa dogovor s pripadnicima bivše Jugoslavenske narodne armije da na miran način napuste sve vojne objekte u Puli.
U vojarnu su vrlo brzo, nakon što je po odlasku bivše JNA predana na čuvanje tadašnjoj Skupštini općine Pula, smještene prve izbjeglice u za tu namjenu preuređeno južno krilo objekta. Tu je sve do kraja srpnja 1997. boravilo 600 izbjeglica i prognanika, te humanitarne organizacije koje su skrbile o stradalnicima Domovinskog rata. Budući da su u Puli krajem 90-tih izražene potrebe 30 gradskih udruga za poslovnim prostorima, a riječ je o neprofitnim udrugama pretežno iz djelokruga kulture, zaštite okoliša, rada s mladima, skrbi o osobama s posebnim potrebama i sporta, Grad je za njih osigurao prostorije u objektu Rojc u studenom 1998. (DR. Inat, Puhački orkestar Grada Pule, Zaro,…).

Sve su udruge vlastitim zalaganjem i sredstvima uredile svoje prostore i dale posve novu kvalitetu nekadašnjoj vojarni. Udruge su, čiji se broj u međuvremenu udvostručio, svojim radom i programima udahnule život objektu i time stvorile temelje za osnivanje multimedijalnog centra civilnog sektora Pule.
Krajem 2002. godine, tada novoosnovani odjel za kulturu i koordinaciju rada udruga Grada Pule preuzima obvezu uspostave novog načina korištenja objekta. Odjel započinje zaprimati zahtjeve za popunjavanje preostalih prostora u “Rojcu“, temeljem objavljenog javnog poziva, a istovremeno se ažurira evidencija već postojećih.
U južnom se krilu objekta 62 gradske udruge služe prostorom od oko 6.800 m². Prostorije je u ožujku 2005. dobilo još 17 udruga u sjevernom krilu pod istim uvjetima, s obvezom da ih urede vlastitim sredstvima. Dodijeljen je i dio vanjskih prostora za sport i rekreaciju te osmišljeno uređenje klupskih prostorija koje će koristiti sve udruge.

Centralno grijanje je proradilo u prostorijama južnog krila 2004. godine, na svakom katu je uređen zajednički sanitarni prostor, sređene su električne i vodovodne instalacije, obavljeni zidarski i staklarski radovi u zajedničkim prostorijama, započelo je uređenje okoliša i sportskih terena, postavljena je vanjska rasvjeta i video nadzor te organizirana čuvarska služba i služba za održavanje zajedničkih prostorija. Većina udruga je u južnom krilu završila uređivanje svojih prostorija. U listopadu 2004. završena je prva faza projekta Krojcberg što ga je pokrenula udruga Distorzija radi oplemenjivanja unutarnjih prostorija Rojca i povezivanja korisnika kroz rad umjetničkih radionica. Projekt će nastaviti voditi zajedno udruge Distorzija i Otompotom (Zagreb). Krajem svibnja 2004. organizirana je manifestacija Otvorena vrata Rojca čiji je inicijator Metamedija, te je u suradnji s Odjelom pripremljena i objavljena brošura o stanovnicima Rojca. Udruga Monteparadiso je u svojim prostorijama otvorila HackLab - internetski klub s 13 računala koja su svima na raspolaganju. Najaktivnije udruge su na inicijativu Zelene Istre pokrenule djelovanje svojevrsnog Saveza udruga radi međusobnog povezivanja i uspostave redovite komunikacije s Odjelom. Predvodile su i mirni prosvjedni mimohod kao reakciju na napade skinheda na članove udruge Monteparadiso u dvorištu Rojca. Ovom su se prosvjedu protiv nasilja u Puli pridružili i brojni građani te je on postao temelj manifestacije Antifa fest.

Od 2006. godine intenzivno se puni sjeverno krilo Centra, udruge uređuju svoje prostore i dodatno se podiže kvaliteta same zgrade.
U 2008. i 2009. godini pokrenuta je i uspostavljena dobra komunikacija sa korisnicima “Rojca“ zahvaljujući zajedničkim naporima Grada Pule i korisnika.
Od 17. ožujka 2008. godine djeluje Vijeće Rojca. Vijeće je tijelo sastavljeno od udruga uporabovnica Centra koje je formirano s ciljem kvalitetnijeg i odgovornijeg rada u Rojcu i isto takve suradnje s Gradom Pulom kao partnerom sektora i vlasnikom Rojca.
Radi bolje komunikacije, uvažavanja potreba i prijedloga korisnika Centra i zajedničkog donošenja odluka formirana je Radna grupa za koordinaciju Centra gradskih udruga "Rojc"(Koordinacija).