Djeca i mladi

Prevencija ovisnosti

Prevencija, liječenje i rehabilitacija ovisnika o drogama.

Početak rada na suzbijanju i sprečavanju ovisnosti u Puli započeo je krajem 1993. godine formiranjem Komisije za suzbijanje ovisnosti. Početkom 1996. godine donesen je i prvi Program za suzbijanje zlouporabe droga čiji je sastavni dio bio i Program vanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti. Od veljače 1996. godine on se provodio u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule, u posebno izdvojenom prostoru u Ulici sv. Mihovila 2 pod nazivom Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti – u osnivanju.Tijekom 2000. godine Komisija za suzbijanje ovisnosti Grada Pule preimenovana je u Povjerenstvo za suzbijanje droga Grada Pule. Od 1. travnja 2004. Služba za prevenciju bolesti ovisnosti formalno i organizacijski djeluje u sastavu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti

Služba provodi prevenciju, dijagnostiku, liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju mladih osoba s rizikom, povremenih uzimatelja i ovisnika o psihoaktivnim drogama te članova njihovih obitelji.

Programi koji se provode u Službi jesu:

  • motivacijski program,
  • program smanjenja štete (individualni metadonski program sa supervizijom i zaštitni preventivni program – hepatitis, AIDS),
  • Drug-freeprogram (program Život bez droge),
  • preventivni program i klub liječenih ovisnika.

Kontakt:

Zavod za javno zdravstvo IŽ
Pula, Nazorova 23,
Web stranica: www.hzjz.hr
Tel. centrala: 052/529-000
Faks. 052/222-151
E-pošta: zzjziz(at)zzjziz.hr
Ravn.: Ljubomira Radolović, dr. med., 052/529-003

Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti
Tel.: 052/217-501
Vod.: Katarina Mešin Velkova, dr. med., 098/463-458

Klub liječenih alkoholičara

Programske aktivnosti kluba odvijaju se održavanjem redovnih tjednih sastanaka članova, organizacijom posjeta drugim klubovima u Istri, pružanjem podrške dugotrajnoj apstinenciji članova, suradnjom s Općom bolnicom Pula, posjetima bolnicama u Zagrebu i Rabu radi učvršćivanja suradnje. Posebna pažnja posvećuje se stalnoj edukaciji kroz prisustvovanje seminarima te pružanju pomoći članovima obitelji liječenih alkoholičara. Od 2006. godine u rad Kluba uključen je socijalni radnik sa dugogodišnjim iskustvom u radu s liječenim alkoholičarima.

Kontakt:

Klub liječenih alkoholičara
Pula, Dubrovačke bratovštine 11
Tel.: 052/217-961, 098/1694-538
Predsj.: Joso Brala

Udruga Institut

Udruga Institut provodi tri programa:

Program U. P. E. usluga prevencija, edukacijaima karakter programa smanjenja štete, s ciljem sprečavanja prijenosa HIV-a, hepatitisa B i C kao i drugih spolno prenosivih bolesti među korisnicima droga te seksualnim radnicama na području Pule. Program se sastoji od izrade mape frekventnijih okupljališta, podjele sterilnog pribora, lateks prezervativa, pružanja informacija o načinima smanjenja štete, motiviranje na testiranje, skupljanje infektivnog otpada.

Program Ostavljeni IIIima preventivni karakter, namijenjen je korisnicima između 13. i 20. godine. U sklopu programa u školama se prikazuju filmovi Ostavljenii Virus Ckoji se bave problemom smrti i prijenosnih bolesti uzrokovanih konzumiranjem sredstava ovisnosti, također se vodi interaktivna diskusija. Cilj projekta je stvaranje svijesti o tome kako je droga osobni izbor, informirati mlade o štetnim učincima konzumiranja opojnih sredstava, motivirati korisnike koji su započeli s konzumiranjem na prestanak i promicati obitelj kao najvišu vrijednost.

Program Mogu imati sebepodrazumijeva penalni i poslijepenalni prihvat te resocijalizaciju rehabilitiranih ovisnika. Programske aktivnosti jesu: rad s ovisnicima – zatvorenicima radi stvaranja prijateljskih odnosa kako bi nakon izlaska iz zatvora mogli realizirati kvalitetnu suradnju te poslijepenalni prihvat koji se sastoji od prihvata osoba nakon izdržane kazne zatvora (potpisivanje ugovora, podjela jednokratnih pomoći za nabavu namirnica, pomoć pri pronalaženju zaposlenja i izboru nisko rizičnih radnih mjesta, plaćanje školarina za doškolovanje, prekvalifikacija). Cilj programa je obuhvatiti što veći broj osoba nakon završenog liječenja ili nakon izlaska iz kaznionice te ih poticati na uspješnu reintegraciju u društvo.

Kontakt:

Udruga Institut
Pula, Laginjina 4
Tel.: 052/222-502,
Faks: 052/222-509, 098/367-317
Predsj.: Varija Bastiančić
E-pošta: udruge-institut(at)net.hr

Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama (UZPIRO – CRO PULA)

Program Prevencija, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o drogama kroz edukaciju i zapošljavanjeusmjeren je na liječene ovisnike koje je potrebno resocijalizirati i osposobiti da svojim radom i znanjem osiguraju vlastitu egzistenciju. Planira se osposobljavanje liječenih ovisnika za stjecanje zanimanja računalnog operatera, vinara-vinogradara i maslinara.

Kontakt:

Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama UZPIRO-CRO PULA
Pula, Trg I.Istarske brigade 12
Mob.: 091 210 9939
E-pošta: uzpiro(at)gmail.com

Predsj.: Katarina Velkova Mešin
OIB udruge je: 29778700538
Žiro račun kod SBERBANKE d.d., Podružnice u Puli je br.:2503007 - 1100036595

Udruga Gradska radionica

Udruga provodi u suradnji sa Službom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti program resocijalizacije ovisnika kroz likovno – edukativni rad. Uvode se video i foto radionice.

Kontakt:

Udruga Gradska radionica
Pula, Ljudevita Posavskog 10
Tel.: 052/217-464
Predsj.: Marjan Sinošić
MB: 1186428
E-pošta: gradska.radionica(at)gmail.com

Udruga Izazov za rehabilitaciju ovisnika o teškim drogama

Kontakt:

Udruga Izazov
Pula, Gajeva 3
Tel.: 052/214-806
Predsj.: Nevenka Čurić