Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli    
Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
www.unipu.hr