Srednje škole

Popis Srednjih škola u Puli: 

Ekonomska škola Pula
Adresa: Kovačićeva 3

Gimnazija Pula
Adresa: Trierska 8

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula
Adresa: Ciscuttijeva 22

Industrijsko-obrtnička škola Pula
Adresa:Rizzijeva 40

Medicinska škola Pula
Adresa:Zagrebačka 30

Privatna gimnazija Juraj Dobrila s pravom javnosti Pula
Adresa: Ruže Petrović 15

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
Adresa: Radićeva 19

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
Adresa: Kandlerova 48

Strukovna škola Pula
Adresa: Zagrebačka 22

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula
Adresa: Santoriova 3

Tehnička škola Pula
Adresa: Jurja Cvečića 7