Politehnika Pula

Naziv ustanove: POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. u Puli
Registrirana je na Trgovačkom sudu u Rijeci 18. prosinca 2000. god.

Kontakt:

Adresa: Riva 6, Pula 52100
tel./fax. 052/381-412; 381-410
mail adresa: dekanat(at)politehnika-pula.hr
web:www.politehnika-pula.hr

Na Politehnici se izvode slijedeći programi:

  • preddiplomski stručni studij Politehnike za koji se ostvaruje 180 ECTS bodova;

  • diplomski specijalistički stučni studij "Kreativni medanžment u procesima" za koji se ostvaruje 120 ECTS bodova.

Programi stručnog i cjeloživotnog obrazovanja:

CISCO Akademija mrežnih tehnologija i sl. programi