Odgoj i obrazovanje

Osnovne škole

Na području Grada Pule djeluje 11 osnovnih škola. U Osnovnu školu na talijanskom jeziku roditelji mogu upisati djecu ako žele da njihova djeca pohađaju nastavu na talijanskom jeziku, u zamjenu za školu na hrvatskom jeziku a pogotovo ako pripadaju Zajednici talijanske manjine u Gradu Puli.

Popis Osnovnih škola:

1. Osnovna škola Centar

Adresa: Pula, Danteov trg 2
Telefon: 222 248
Fax: 216 932
E-mail: ured(at)os-centar-pu.skole.hr
Ravnateljica: Loreta Ribarić
Web: www.os-centar-pu.skole.hr

2. Osnovna škola Šijana

Adresa: Pula, 43. istarske divizije 5.
Telefon: 500 302 (ravnateljica)
500 301 (tajništvo)
214 305 (stručna služba)
382 020 (računovodstvo)
Fax: 500 301, 382 020
E-mail: os-sijana@os-sijana-pu.skole.hr
Ravnatelj: Alma Tomljanović
Web: www.os-sijana-pu.skole.hr

3. Osnovna škola Tone Peruška Pula

Adresa: Pula, Poljana Sv.Martina 6
Telefon: 540 146, 540 532
Fax: 540 532, 218 560
E-mail: ured@os-tperuska-pu.skole.hr
Ravnatelj: Kristijan Cinkopan
Web: www.os-tperuska-pu.skole.hr

4. Osnovna škola Veruda

Adresa: Banovčeva 27
Telefon: 223 895, 218 574
Fax: 223 731
E-mail: ured@os-veruda-pu.skole.hr
Ravnatelj: Anita Mokorić Brščić
Web: www.os-veruda-pu.skole.hr

5. Osnovna škola Vidikovac

Adresa: Pula, Vladimira Nazora 49
Telefon: 211 797
Fax: 214 316
E-mail: ured@os-vidikovac-pu.skole.hr
v.d. ravnateljica: Predrag Dukić
Web: www.os-vidikovac-pu.skole.hr

6. Osnovna škola Stoja

Adresa: Pula, Brijunska 5.
Telefon: 386 684
385 685
382 151
382 174 (računovodstvo)
Fax: 386 685
E-mail: ured@os-stoja-pu.skole.hr
Ravnatelj: Zdenka Perović
Web: www.os-stoja-pu.skole.hr

7. Osnovna škola Veli Vrh

Adresa: Pula, J. Zahtile 1.
Telefon: 380 848, 380 849, 382 375
Fax: 534 541
E-mail: ured@os-veli-vrh-pu.skole.hr
Ravnatelj: Irene Rigo
Web: www.os-veli-vrh-pu.skole.hr

8. Osnovna škola Monte Zaro

Adresa: Pula, Boškovićev uspon 24.
Telefon: 211 490, 217 042, 217 048
Fax: 217 042
E-mail: ured@os-mzaro-pu.skole.hr
Ravnatelj: Branka Sironić
Web: www.os-mzaro-pu.skole.hr

9. Škola za odgoj i obrazovanje - Pula

Adresa: Pula, Rovinjska 6.
Telefon: 212 339, 223 434
Fax: 212 339
E-mail: skoo.pula@gmail.com
Ravnateljica: Višnja Popović
Web: http://ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr

10. Osnovna škola Kaštanjer Pula

Adresa: Pula, Rimske centrijacije 29.
Telefon: 543 792, 543 958, 381 644, 382 023
Fax: 543 792
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Ravnatelj: Nada Crnković

11. Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola

Adresa: Pula, Santoriova 1.
Telefon: (052) 543 388
Fax: (052) 540 928
E-mail: martinuzzi@os-giuseppina-martinuzzi-pu.skole.hr
Ravnateljica: Susanna Cerlon
Web: www.os-gmarttinuzi-pu.skole.hr