Vodovod Pula do.o. Pula

Logo Vodovoda
Adresa: Radićeva 9, 52100 Pula
Telefon/centrala: 052/529-900
Dispečerski centar/Prijava kvara: 052/529-972
Fax: 052/211-554
E-mail
protokol@vodovod-pula.hr
Web: www.vodovod-pula.hr

 

Vodovod Pula d.o.o. je društvo osnovano Društvenim ugovorom osnivača dana 23.prosinca 1995.
Vlasnici Društva jesu: Grad Pula 72%, Grad Vodnjan 9%,Općina Medulin 7 %,Općina Marčana 4%,Općina Ližnjan 4%,Općina Barban 2%, Općina Svetvinčenat 1% i Općina Fažana 1%.

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Pazinu djelatnosti Društva jesu

  • djelatnost javne vodoopskrbe,
  • djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
  • djelatnost izvođenja priključaka,
  • djelatnost umjeravanja vodomjera,
  • djelatnost proizvodnje električne energije za vlatite potrebe.

Temeljni kapital: 143.800.000,00 kuna.
Uprava/Direktor: Edo Krajcar