Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Nogometna lopta na stadionu A. Drozina

Adresa: Trg kralja Tomislava 7,52100 Pula
Tel: 052/385-365
Fax: 052/385-370
E-mail
Web: 
 

 

PREDMET POSLOVANJA:

-  Poslovanje nekretninama
- Djelatnost iznajmljivanja nekretnina
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Pružanje usluga ugradnje i montaže instalacija: elektro- instalacija, instalacija za vodu, navodnjavanje, odvodnju, plin, grijanje, hlađenje, zamrzavanje, ventilaciju, klimatizaciju, izolaciju, hidroizolaciju, instalacija za uzemljenje i gromobranskih instalacija te solarnih instalacija
- Pružanja usluga u trgovini
- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- Održavanje javnih površina
- Organiziranje sportskog natjecanja
- Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnice na malo
- Postava i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova
- Održavanje i uređenje dječjih igrališta
- Održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Održavanje javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- Veterinarska djelatnost
- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
- Djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca
- Djelatnost skloništa za životinje
- Djelatnost prijevoza životinja
- Sakupljanje i privremeno odlaganje životinjskog otpada
- Održavanje  javnih  zelenih  površina  u  dijelu  poslova održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora;
- Održavanje i upravljanje parkiralištima;
- Iznajmljivanje skladišta, vaga i utega, tržnih stolova, kioska i drugog što je u svezi s organizacijom prometa robe  i usluga u prometu robe na tržnicama na malo.

Temeljni kapital:1.202.440,00 eura
Vlasništvo: 100% Grad Pula- Pola
Predsjednik uprave: Mario Peruško
Član uprave: Goran Pereša