Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom

 

Kaštijun logoKaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom


Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
Adresa: Premanturska cesta 215 ,52100 Pula
Telefon: 052/638-660
Fax: 052/638-662
E-mail: info@kastijun.hr
WEB: www.kastijun.hr

 

Tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom osnovana je 31. siječnja 2007. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću.
Osnivači Društva su Grad Pula s učešćem 51% i Istarska županija s učešćem 49%.
Cilj osnivanja Društva bio je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, u skladu sa smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Prostornim planom Istarske županije i planovima gospodarenja otpadom.
Proces gospodarenja otpadom započinje u svakom domaćinstvu, a završava na uređenom Županijskom centru Kaštijun. Grad Pula i Istarska županija izgradnjom Centra postavili su temelj dugoročnog rješenje gospodarenja otpadom u skladu s najvišim europskim i svjetskim ekološkim standardima.
Županijski centar za gospodarenjem otpadom Kaštijun okosnica je suvremenog integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u županiji i pruža kontinuiranu i cjelovitu uslugu obrade zaprimljenog otpada za sve sakupljače komunalnog otpada u županiji.

Uprava Društva: Dražen Stilinović
Sve ostale informacije na  www.kastijun.hr