MO Veli Vrh - Kontakt

Referent I za mjesnu samoupravu: Milen Narić
Adresa: Brunjakova ulica br. 5
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/534-826
Kontakt mobitel: 099/ 493 5976
E-mail: velivrh.mjesniodbor@pula.hr