MO Veli Vrh - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Brunjakova ulica br. 5
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/534-826; 098/209-556 (predsjednica Vijeća), 098/ 983-7549 (tajnica)
Kontakt fax: 052/394-267
E-mail: velivrh.mjesniodbor@pula.hr