Vijeće Mjesnog odbora Valdebek

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Danijel Moretti
 
Zamjenik predsjednika:  Dragan Đokić

Članovi:
 
  • Jadranka Biberić
  • Ana Perhat Sošić
  • Robert Iveta
  • Ivanka Brakus
  • Tatjana Glavaš Maras

Poslovnik o radu Vijeća MO Valdebek

Dokumenti: