Vijeće Mjesnog odbora Valdebek

Predsjednik: Danijel Rovis

Članovi:

1.      Marko Hrga
2.     Marija Krizman
3.      Anton Burlović
4.      Ivanka Brakus
5.      Nino Rojnić
6.      Danijel Moretti

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Valdebek

Dokumenti: