MO Valdebek - Kontakt

Referentica I za mjesnu samoupravu: Brigita Žufić
Adresa: Pod murvon 2
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/506-610
Kontakt mobitel: 098/ 983 7549
E-mail: valdebek.mjesniodbor@pula.hr