Vijeće MO Štinjan

Predsjednik: Dušanko Babić

Članovi:

1.     Željka Rađević
2.     Nikola Zgonjanin
3.     Marko Slipčević
4.     Luka Radola
5.      Drago Marić
6.     Mirela Macuka


Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Štinjan

Dokumenti: