Snimka tematske sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 4. veljače 2016.