Snimka svečane sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 05. svibnja 2015.