Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 20. studenog 2013.