Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 16. travnja 2014.