Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 12. prosinca 2013.