Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 08. svibnja 2014.