Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 30. srpnja 2015.