Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 15. prosinca 2014.