Snimka sjednice Gradskog vijeća Grada Pule 09. svibnja 2016.