Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 08. travnja 2015.