25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 27.07.2011.