KONAČNI REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA - objavljeno: 07. listopada 2021. godine u 11:00 sati

REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA - objavljeno: 04. listopada 2021. godine u 10:40 sati

Biračka mjesta za dopunske izbore - objavljeno: 13. rujna 2021. godine u 08:50

Kandidacijske liste za dopunske izbore - objavljeno: 08. rujna 2021. godine u 10:45

Dopunski izbori 2021.