Izbori

izbori.jpg

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva je u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1. 

E-mail:  gip.pula@izbori.hr 

Telefon:  +385 52 371-782 

Fax:  +385 52 371-730