O Puli-Pola

Opći podaci

 • Broj stanovnika u Gradu Puli-Pola, zadnji popis stanovništva 52.411
 • 23 dječja vrtića
 • 36 sportsko-rekreacijskih prostora

Zelene površine

 • 78 ha javnih zelenih površina
 • 751 posađeno stablo od lipnja 2021.
 • u 2024. godini plan je posaditi 495 stabala u sklopu provedbe projekata sufinanciranih od strane FZOEU

Sportsko-rekreacijski prostor:

 • 60 dječjih igrališta
 • 3 ograđena igrališta/parka za pse
 • funkcionalni fitnes na otvorenom na 11 lokacija,
 • multifunkcionalna igrališta na 6 lokacija,
 • boćališta na 4 lokacije,
 • sportski tereni za nogomet, odbojku ili košarku su na 9 lokacija,
 • trim staze na 3 lokacije,
 • skate park na 2 lokacije,
 • stijene za penjanje koje su samostalna oprema na 1 lokaciji.

Sufinacirana ekološka oprema u 2023. godini:

70 energetski najučinkovitijih kućanskih uređaja, 14 fotonaponskih sunčanih modula, 11 glavnih projekata SE, 5 električnih vozila sukladno Javnom pozivu – podaci zaključno sa studenim 2023.

Sunčane elektrane:

OŠ Veli Vrh

 • Ukupno instalirana snaga elektrane: 50,00 kVA
 • Predvidiva godišnja proizvodnja električne energije: 63.000 kWh
 • Predvidiva godišnja potrošnja električne energije: 125.385 kWh

OŠ Vidikovac

 • Ukupno instalirana snaga elektrane: 30,00 kVA
 • Predvidiva godišnja proizvodnja električne energije: 10.000 kWh
 • Predvidiva godišnja potrošnja električne energije: 73.167 kWh