O Puli-Pola

O stanovništvu

Popisane osobe, kućanstva i stambene jedinice, prvi rezultati popisa 2021. u gradu Puli - Pola

Ukupno popisane osobe:52 920
Ukupan broj stanovnika:52 411

Kućanstva:ukupno 21 821, o toga privatna kućanstva 21 744
Stambene jedinice:ukupno 31 194, od toga stanovi za stalno stanovanje 28 524

Prirodno kretanje stanovništva u 2022. u gradu Puli - Pola

Rođeni:živorođeni 390, mrtvorođeni 1
Umrli:869
Umrla dojenčad:ukupno 1, od toga do 6 dana starosti 1
Prirodni prirast:-479
Brakovi:sklopljeni 158, razvedeni 39
Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih):44.9

Živorođeni prema spolu, bračnosti, mjestu porođaja, pomoći pri porođaju i tromjesječju rođenja u 2022. u gradu Puli - Pola

Ukupno:390
Spol:muški 197, ženski 193
Bračnost djeteta:bračno 223, izvanbračno 167
Mjesto porođaja:zdravstvena ustanova 389, uz stručnu pomoć 1, bez stručne pomoći 0

Tromjesečje rođenja
I.II.III.IV.
10410310479


Živorođeni prema starosti majke, redu rođenja djeteta i broju djece rođene ovim porođajem u 2022. u gradu Puli - Pola

Starost majke
do 15 godina15-1920-2930-3940 i više
-314222223


Živorođeni prema postignutom obrazovanju i aktivnostu majke u 2022. u gradu Puli - Pola

Postignuto obrazovanje majke:

Bez škole i od 1 do 3 razreda OŠ - 0
Od 4 do 7 razreda OŠ - 3
Osnovna škola - 9
Industrijske i obrtničke sturkovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike - 72
Tehničke i srodne strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 4 godine ili više - 90
Gimnazija - 21
Viša škola, I. (VI.) stupanje fakulteta, kratki stručni studij u trajanju kraćem od 3 godine - 15
Preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine - 10
Specijalistićki diplomski stručni studij - 20