O Puli-Pola

Izjava o pristupačnosti

Grad Pula - Pola nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Pule koje se nalazi na adresi https://www.pula.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.pula.hr/ je djelomično u skladu sa Zakonom, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaji navedeni u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju.
 • Svi video zapisi nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima.
 • Neki video i audio zapisi nisu u skladu za traženim zahtjevima jer Grad Pula - Pola nema utjecaja na njihovu proizvodnju već ih samo prenosi.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Postoji dio linkova u arhivskim sadržajima koji nemaju odgovarajući opis.
 • Postoji dio dokumenta u arhivskim sadržajima koji nisu pravilno opisani, njih je moguće prilagoditi po zahtjevu.
 • Postoji dio tablica koje nemaju odgovarajuće opise.

Prilagođeni sadržaj

 • Trenutna prosječna Lighthouse Accessibility ocjena (https://web.dev/performance-scoring/) web stranica je 98%.
 • Moguće je uključiti prikaz s visokim kontrastom.
 • Izgled teksta i veličinu slova je moguće prilagoditi.
 • Podržano je kretanje sadržajem putem tipkovnice.
 • Sadržaj je prilagođen za čitače koje koriste slabovidne osobe.
 • Slike, audio i video zapisi najvećim dijelom imaju odgovarajuće opise.
 • Linkovi najvećim djelom imaju odgovarajuće opise.
 • Tekst je poravnat u lijevo i koristi se font bez serifa.
 • Web aplikacija za objavljivanje sadržaja podržava sve potrebne funkcionalnosti da se u budućnosti objavljuju potpuno usklađeni sadržaji.


Grad Pula - Pola radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te će u narednim nadogradnjama nastojati postići visoku usklađenost.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Pule.
Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. Grad Pula - Pola redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Pula - Pola.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@pula.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.