O Puli-Pola

Grb i zastava

Grad Pula ima grb i zastavu. Grb Grada je povijesni grb Grada Pule. Grb Grada Pule je štit zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rub štita. Za svečanu službenu uporabu ističe se grb na renesansnom štitu posebno oblikovan (uglovi, sredina gornjeg ruba i dno su zašiljeni), obrubljen i odozgo ukrašen bočnim uvojcima i središnjim stiliziranim cvijetom ljiljana povezan sa križem bijelom lentom na postamentu.

Zastava Grada Pule je pravokutnik zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Pule.

Grb Grada Pule

photo.png
Grb Grada Pule
 

Svečani grb Grada Pule

Sve_ani_grb_Pule.jpg
Svečani grb Grada Pule
 

Zastava Grada Pule

zastava.jpg
Zastava Grada Pule