Obavijesti

10/07/2024

2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje zemljišta/ vrtnih parcela na korištenje i Društvenog vrta na korištenje i upravljanje u sklopu Urbanih vrtova na Lošinjskoj ulici

Dokumenti u nastavku: