Obavijesti

05/06/2024

Polugodišnji izvještaji o napretku programa/projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode Udruge i neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola u 2024.

Detalji u privitku