Obavijesti

06/03/2024

Imenovani članovi i predsjednici Kulturnih vijeća Grada Pula-Pola

Grad Pula-Pola objavio je dana 10.01.2024. godine Javni poziv ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama, te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulturi za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove  Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost, Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, Kulturnog vijeća za scensku, dramsku i filmsku umjetnost, Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse i Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture. Kulturna vijeća su  stručna savjetodavna tijela za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi koja su osnovana radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, praćenja i razmatranja stanja u području za koje su osnovana, davanja prijedloga za poticanje razvitka i unaprjeđenja područja za koja su osnovana, predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, stručnog vrednovanja programa i projekata u kulturi te predlaganja Programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Pule – Pola, davanja stručnih podloga i mišljenja.

U roku za dostavu prijava po Javnom pozivu zaprimljeno je 89 pravovremenih i potpunih  prijava ovlaštenih predlagatelja koji su predložili ukupno 47 kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola.

Na temelju dostavljenih prijedloga Gradonačelnik Grada Pula – Pola dana 05.03.2024. godine donio je  Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Kulturnih vijeća Grada Pula-Pola kojim se imenuju predsjednici i članovi kako slijedi:

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
1.   Nataša Petrić Tasha, predsjednica
2.   Sandro Vešligaj, član
3.   Marco Quarantotto, član
4.   Branko Okmaca, član
5.   Edi Cukerić, član

Kulturno vijeće za likovnu umjetnost
1. 
Tina Širec-Džodan, predsjednica
2. Marko Človek, član
3. Fulvio Juričić, član
4. Mladen Lučić, član
5. Borut Skok, član

Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo

1. Nadia Bužleta, predsjednica,
2. Ivan Kraljević, član
3. Adriana Gri Štorga, članica
4. Magdalena Vodopija, članica
5. Boris Domagoj Biletić, član

Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost

1. Tanja Miličić, predsjednica
2. Leo Rafolt, član
3. Luka Mihovilović, član
4. Tanja Grgić, članica
5. Zdenka Gold, članica

Kulturno vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

1. Matija Debeljuh, predsjednik
2. Olleg Šuran, član
3. Hassan Abdelghani
4. Mauricio Ferlin, član
5. Marino Jurcan, član

Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturne baštine

1. Maurizio Levak, predsjednik
2. Daniela Doblanović Šuran, članica
3. Gordana Milaković, članica
4. Gorka Ostojić-Cvajner, članica
5. Đeni Gobić-Bravar, članica

Mandat imenovanih predsjednika i članova Kulturnih vijeća traje četiri godine.