Obavijesti

09/02/2024

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Pula-Pola za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2023.

Detalji u privitku