Obavijesti

18/01/2024

Poziv za podnošenje zahtjeva za postavljanje sezonskih ugostiteljskih terasa za 2024. godinu

U cilju što bržeg i ekonomičnijeg provođenja postupka za donošenje Rješenja o porezu na korištenje javne površine namijenjene organiziranju sezonskih ugostiteljskih terasa, a čije je korištenje predviđeno u vremenskom periodu od 01. travnja do 30. rujna 2024. godine, molimo sve zainteresirane da propisani zahtjev, koji se nalazi u prilogu ovog Poziva, s kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave najkasnije do 01. ožujka 2024. godine 

- osobno u pisarnicu Grada Pula-Pola;

-  putem pošte na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, Forum 2, 52100 Pula;

- putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@pula.hr.

Zainteresirani mogu dobiti informacije u svezi Poziva tijekom uredovnog vremena na adresi Forum 2/II, soba broj 49 ili na broj telefona 052/371-895.