Obavijesti

21/12/2023

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekta, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2024. godini

Detalji u privitku