Obavijesti

18/09/2023

POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE „Mala Škola“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA

U DJEČJE VRTIĆE

POZIV

ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

„Mala Škola“

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

  1. Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitog programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2023./2024. za sljedeći dječji vrtić:

DV „MALI SVIJET“, Kamenjak 6

Zahtjev za upis u obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati od 18. - 22. rujna 2023.svakim radnim danom od 9 - 12 sati na upisnim mjestima ili putem e-maila:

  • Dječji vrtić Mali svijet (uprava pored parkirališta), Kamenjak 6,

 e-mail: marijana.percan@dvmalisvijet.hr

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PREDŠKOLU

  • ispunjen zahtjev za upis
  • original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)
  • potvrda nadležnog pedijatra
  • Upitnik za roditelje za predškolski program (web stranica vrtića www.dvmalisvijet.hr)

 

DJEČJI VRTIĆ KOJI PROVODI PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET  - DV „Mali svijet“

SJEDIŠTE   - Kamenjak 6

PROGRAM  - PREDŠKOLA

 

Nakon završetka roka za prijavu roditelji će biti pozvani od strane dječjeg vrtića.