Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz programa Potpore Pula-Pola 2023

PODIJELI
02 / 11 / 2023

POTPORE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

NA PODRUČJU PULE-POLA U 2023. GODINI

„POTPORE PULA-POLA 2023“

 

Gradonačelnik Grada Pula - Pola donio je dana 31. listopada 2023. godine Odluku o izmjeni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pula - Pola u 2023. godini „POTPORE PULA - POLA 2023“, KLASA:301-01/23-01/4, URBROJ:2163-7-01-01-0267-23-22.

Predmetnom izmjenom Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva omogućava se da se sa dodatnih 100.000,00 eura nastavi započeto poticanje poduzetništva u 2023. godini.

Naime, zbog velikog interesa za potpore za razvoj poduzetništva Grada Pula - Pola u 2023. godini, dana 26. srpnja 2023. godine obustavljeno je zaprimanje zahtjeva po Javnom pozivu „POTPORE PULA-POLA 2023“ budući da je Grad Pula - Pola kroz dvije sjednice povjerenstva dodijelio 120.000,00 eura poduzetnicima sa područja Pule - Pola kroz 68 zahtjeva poduzetnika.

U 2023. godini bespovratne potpore dodjeljuju se kroz navedenih pet mjera.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkama želi se pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka koje svaki poduzetnik ima kao i omogućiti nabavku osnovne opreme koja je potrebna za rad uključujući i edukaciju ukoliko je poduzetniku potrebna. Maksimalni iznos sredstava po ovoj mjeri je 2.000,00 eura a mladima do 35 godina i ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20% na odobreni iznos potpore, odnosno najviše 2.400,00 eura potpore. Ove godine osiguravaju se dodatna sredstva za mlade do 35 godina, 20% veći iznos potpore.

Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing želi se sa 2.000,00 eura potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.

Mjerom Potpore za IT sektor želi se omogućiti poduzetnicima, iz sektora računalnog programiranja, jeftiniju nabavu i lakšu zamjenu potrebne računalne opreme kako bi se osnažio sektor računalnog programiranja i povećao broj gospodarskih subjekata te njihova konkurentnost u IT sektoru. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 2.500,00 eura.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovineželi se omogućiti poduzetnicima zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i povećala njihova konkurentnost. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi  4.000,00 eura te se i dalje na prerađivačku industriju stavlja naglasak i u 2023. godini.

Mjerom Subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti potiče se stručno osposobljavanje kroz usavršavanje te se daje poseban naglasak na „digitalno“ i „zeleno“ budući da su to zanimanja budućnosti koja poduzetnicima daju konkurentnu prednost kroz podizanje osposobljenosti i stručnosti zaposlenika. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi  1.000,00 eura.