Obavijesti

12/05/2023

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz programa Potpore Pula-Pola 2023

POTPORE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

NA PODRUČJU PULE-POLA U 2023. GODINI

„POTPORE PULA-POLA 2023“

 

Grad Pula-Pola je i u 2023. godini osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva u Puli. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pula-Pola u 2023. godini pod nazivom „Potpore Pula-Pola 2023“ pulskim će se poduzetnicima dodijeliti 120.000,00 eura bespovratnih potpora, a sredstva su osigurana u proračunu za 2023. godinu.

Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet Grada Pula-Pola. Poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za širu zajednicu.

U 2023. godini, 120.000,00 eura bespovratnih potpora dodijeliti će se kroz pet mjera.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkamaželi se pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka koje svaki poduzetnik ima kao i omogućiti nabavku osnovne opreme koja je potrebna za rad uključujući i edukaciju ukoliko je poduzetniku potrebna. Maksimalni iznos sredstava po ovoj mjeri je 2.000,00 eura a mladima do 35 godina i ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20% na odobreni iznos potpore, odnosno najviše 2.400,00 eura potpore. Ove godine osiguravaju se dodatna sredstva za mlade do 35 godina, 20% veći iznos potpore.

Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketingželi se sa 2.000,00 eura potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.

Mjerom Potpore za IT sektorželi se omogućiti poduzetnicima, iz sektora računalnog programiranja, jeftiniju nabavu i lakšu zamjenu potrebne računalne opreme kako bi se osnažio sektor računalnog programiranja i povećao broj gospodarskih subjekata te njihova konkurentnost u IT sektoru. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 2.500,00 eura.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovineželi se omogućiti poduzetnicima zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i povećala njihova konkurentnost. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi  4.000,00 eura te se i dalje na prerađivačku industriju stavlja naglasak i u 2023. godini.

Mjerom Subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnostipotiče se stručno osposobljavanje kroz usavršavanje te se daje poseban naglasak na „digitalno“ i „zeleno“ budući da su to zanimanja budućnosti koja poduzetnicima daju konkurentnu prednost kroz podizanje osposobljenosti i stručnosti zaposlenika. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi  1.000,00 eura.