Obavijesti

08/07/2022

Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam

U nastavku objavljujemo Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam, Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Podnositelj zahtjeva imaju pravo podnesti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na Prijedlog Liste prvenstva, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni. 
Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pule putem Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom u roku 10 dana od dana objave ( od 9. srpnja 2022. godine do zaključno s 18. srpnja 2022. godine )

Prigovor se podnosi na šalter pisarnice Grada Pule ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

Grad Pula, gradonačelnik putem Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Pula, Stara tržnica 1, s napomenom "Prigovor na Liste".